Het verborgen voordeel van software in de cloud

Er wordt veel gepubliceerd over één van de trends in de IT industrie: software in de cloud. Dat is niet zonder reden. Het merendeel van de bedrijven zal over 5 jaar meerdere, zo niet al hun bedrijfsapplicaties in de cloud hebben draaien. Een voorbeeld van een cloudoplossing die nu al gemeengoed is, is Microsoft Office 365. Qics heeft deze ontwikkeling 5 jaar geleden al zien aankomen en is toen begonnen met het ontwikkelen van haar (planning, uren en factureer) cloudoplossing QicsMilestones.

Kenmerk van software oplossingen die draaien in de cloud is dat:

  • Zij altijd en overal kunnen worden gebruikt, mits een internet verbinding beschikbaar is;

  • Zij op alle devices (PC, Laptop, PDA, Mobile) draaien;

  • Al naar gelang de intensiteit van het gebruik, servercapaciteit kan worden bijgeschakeld door de aanbieder van de cloudsoftware;

  • Opslag van de data eveneens in de cloud plaatsvindt;

  • Slechts wordt betaald voor het feitelijk gebruik van servercapaciteit (processor en data opslag).

Wij verkopen onze cloudoplossing QicsMilestones als een dienst waarop je een abonnement kunt nemen. Ons prijsmodel is opgebouwd uit (lage) vaste maandbedragen per gebruikte module (planning, uren en facturen), en een klein bedrag per user per maand. Data opslag is bij de prijs inbegrepen(!), evenals het bijschakelen van extra processor(reken)capaciteit als het feitelijk gebruik van onze software door onze klanten daar om vraagt (piekbelasting). Wij kunnen u dat garanderen door onze samenwerking met Microsoft.

Qics heeft haar SAAS oplossing QicsMilestones draaien op Microsoft Azure, het wereldwijde hosting platform van Microsoft. Dat is een goed toegankelijke, beveiligde en schaalbare omgeving. De cloud servers van Microsoft staan in Nederland en hebben hiermee een snelle responsetijd voor onze klanten.

Onze samenwerking met Microsoft geeft dus een duidelijke ‘win win’ situatie. Wij ontwikkelen software vanuit onze (branche)expertise en Microsoft levert het platform waarop de software draait en dataopslag plaatsvindt. Door haar wereldomspannende activiteiten (en dito investeringen), kan Microsoft een prijs aanbieden voor processor- en opslagcapaciteit, die slechts een fractie bedraagt van het in eigen beheer (‘on premises’) draaien van de door u gebruikte software.

Zo komen wij op het feitelijke onderwerp van mijn blog: het verborgen voordeel van software in de Cloud.

Stel u bent een dienstverlenende organisatie met 25 FTE’s. Om uw mensen ongestoord te laten werken heeft u een klein computernetwerk draaien binnen uw kantoor. Dit netwerk zal al naar gelang de professionaliteit van opzet en de complexiteit van de in gebruik zijnde software aangestuurd en beheerd worden met ten minste één, maar waarschijnlijker twee, computerservers. De aanschafkosten van deze computerserver(s), inclusief besturingssoftware bedragen circa € 5.000-10.000. Daarnaast wordt voor deze servers meestal een hardware onderhoudscontract afgesloten. Hiermee worden defecte componenten in de server kosteloos vervangen, vaak met een responsetijd van 4 of 8 uur. Zo’n pakket kost circa € 2.500 per jaar. Voorts heb je extra voorzieningen nodig om de continuïteit van je on premises servers te waarborgen, zoals een goed disaster recovery plan. De aanschafwaarde van dergelijke voorzieningen bedraagt al snel zo’n € 2.500. Als we uitgaan van een fiscale afschrijvingstermijn van 5 jaar, bedragen de jaarkosten verbonden aan de benodigde hard- en software (inclusief jaarlijks onderhoudscontract) zeker € 4.000-5.000. Dan bent u er nog niet, want er is nog (remote) systeembeheer nodig ten behoeve van (proactief) beheer en monitoring van uw server(s). De jaarkosten hiervan bedragen ca. € 5.000.

Het zal u niet verbazen dat u geen complex netwerk meer nodig heeft, als u ervoor kiest uw bedrijfssoftware af te nemen in de cloud. Een firewall neemt netwerk services over van de server(s) en zorgt ervoor dat werkstations automatisch de juiste gegevens krijgen om het internet op te kunnen. Een server wordt alleen nog ingezet indien er applicaties zijn die met de traditionele client/server methode werken. In een enkele situatie zou het kunnen zijn dat een bedrijf een ‘on premises’ server wil inzetten als domein controller (authenticatie). Denk aan extra beveiliging voor WIFI of het inzetten van policies. Maar dat zijn uitzonderingen.

Stelt u zich dus eens voor dat u geen externe systeembeheerder en geen complexe, dure server hard- en software meer nodig heeft. De jaarlijkse besparing bedraagt dan al snel een kleine € 10.000!

Wat wij constateren is dat bedrijven bij het vergelijken van offertes tussen traditionele ‘on premises’ softwareoplossingen en moderne cloudoplossingen, deze verborgen besparing over het hoofd lijken te zien en dus buiten beschouwing laten.

Uiteraard ben ik mij bewust van het arbitraire karakter van mijn grove rekensommetje, maar zelfs de grootste scepticus zal moet beamen dat het ontegenzeglijk waar is, dat een substantiële kostenbesparing kan worden gerealiseerd door het verhuizen van uw software naar de cloud.

Meer weten over software in de cloud? Bel Mark Velthuijsen (071 7501530) of bezoek onze website www.qics.nl

 

 

 

Tags: Accountancy

Blijf op de hoogte

Volg QicsMilestones

Niet overtuigd of niet het juiste moment? Wij publiceren regelmatig inspirerende blogs over efficiënter plannen, uren registreren en factureren. Laat je e-mailadres achter en je krijgt twee keer per maand een mailtje van ons!

Bezoekers vonden ons via

Branche-keuze

Momenteel ziet u content voor de branche
Accountancy