Nieuw in onze software

Wij houden intensief contact met onze klanten op deze manier weten wij precies wat er speelt in de markt en hoe onze software daarop kan inspelen. Daarnaast vragen wij actief om tips en wensen. Deze verwerken wij uiteraard. Deze wijzigingen publiceren wij bijna maandelijks in onze 'release notes'. Deze treft u hieronder aan.

Release 8 maart 2024

Wijzigingen:

 • Tooltip met starttijd in planningsschermen;
 • Medewerkertarieven kopiëren naar andere bedrijven;
 • Budgetregels automatisch sluiten bij overschrijding;
 • Kolom resterend budget aantal Onkosten toegevoegd in budgetbreakdown.

Let op: onder aan dit artikel staan belangrijke wijzingen m.b.t. de API, voor wie zelf koppelt met QicsMilestones. Deze wijzigingen gaan niet over de standaard koppeling met de financiële administratie, maar gaan over eigen maatwerk.

 

Release 9 februari 2024

Wijzigingen:

 • Mutatieredenen kunnen inactief worden gemaakt;
 • Groepering in facturen op projectcode.

Let op: onder aan dit artikel staan belangrijke wijzingen m.b.t. de API, voor wie zelf koppelt met QicsMilestones. Deze wijzigingen gaan niet over de standaard koppeling met de financiële administratie, maar gaan over eigen maatwerk.

 

Release 12 januari 2024

Wijzigingen:

 • Laatst gebruikte groep (tab) onthouden;
 • Nieuwe groep is leeg;
 • Opmaak groep verbeterd;
 • Drag & drop groep mogelijk;
 • Aanpassen meerdere waarden op factuurregels voorgevuld.

Let op: onder aan dit artikel staan belangrijke wijzingen m.b.t. de API, voor wie zelf koppelt met QicsMilestones. Deze wijzigingen gaan niet over de standaard koppeling met de financiele administratie, maar gaan over eigen maatwerk.

 

Release 15 december 2023

Wijzigingen:

 • Gerelateerde planningstaken;
 • Beveiligen tegels;
 • Hoofdmenu verbergen;
 • Importeren 'Extra eigenschappen'.

 

Release 17 november 2023

Wijzigingen:

 • Vernieuwde startpagina met meer structuur
 • Met SSO nog makkelijker inloggen via link
 • Nieuwe kolom resterend budget voor uren én onkosten

 

Release 20 oktober 2023

Wijzigingen:

 • Schuif planningstaken eenvoudig weken of dagen door;
 • Sorteer het scherm Capaciteitsplanning op beschikbaarheid;
 • Wijzig productieregels vanuit het scherm Facturatie-voortgang;
 • Artikelcode wordt automatisch gevuld in de planningstaak.

 

Release 22 september 2023

Wijzigingen:

 • Automatisch facturen mailen per project of per facturatie-afspraak;
 • Facturen mailen met en zonder betaallink;
 • Te veel gepland zichtbaar in projectplanning.

 

Release 25 augustus 2023

Wijzigingen:

 • Alle filters in alle schermen zijn gebruikersvriendelijker gemaakt;
 • De kolom projectstatus is toegevoegd aan het scherm projecten;
 • De kolommen zijn logischer opgezet.

 

Release 11 augustus 2023

Wijzigingen planning:

 • Capaciteitsplanningen verschuiven voor meerdere selecties;
 • Artikel op taak wordt automatisch gevuld;
 • Meer kolommen beschikbaar bij projectplanning.

Wijzigingen facturatie:

 • Factuurvoorstellen over de bedrijven heen;
 • Meer kolommen beschikbaar bij facturatie;
 • Email sjabloon is uitgebreid met bedrijfsnaam.

 

Release 23 juni 2023

 • Exporteren van factuurkop gegevens mogelijk gemaakt;
 • Berekende tariefbepaling op budgetregel is aangepast.

Let op: In dit artikel staan ook belangrijke wijzingen m.b.t. de API voor wie zelf koppelt met QicsMilestones. Deze wijzigingen gaan niet over de standaard koppeling met de financiele administratie, maar eigen maatwerk.

 

Release 9 juni 2023

 • Debet- en creditfactuur in één klik;
 • Toevoegen nieuwe bedrijven.

 

Release 12 mei 2023

 • Verbergen van afgesloten budgetregels;
 • Duidelijker opbouw tijd voor tijd saldo;
 • Een langere lijst van projecten/activiteiten bij het invoeren van uren;
 • Extra kolom 'relatiecode' bij planning.

 

Release 7 april 2023

 • URL (hyperlink) toevoegen aan klant- of projectkaart
 • Permissie t.b.v. de projectmanager toegevoegd
 • Budgetten sluiten in bulk vanuit projecten
 • Google authenticatie op de mobiele website

 

Release 10 maart 2023

 • Tijd voor tijd gesplitst van het vakantiesaldo
 • Single sign on integratie met Google workspace
 • Betalingen via Mollie
 • Bij interne uren nu ook kostprijs en kostprijsbedrag
 • Facturen automatisch verzenden
 • Planning met meerdere medewerkers duidelijker

 

Release 10 februari 2023

 • Automatische omschrijving van termijnen en voorschotten
 • Terugkerende planning splitsen naar dagplanning
 • Omschrijving bij uren schrijven verplicht
 • Tooltip budgetten aangevuld met totaalregel

 

Release 16 december 2022

 • Voorkomen dat er gepland kan worden op een budgetregel,
 • Inloggen via Active Directory op mobiele website,
 • Voorkomen dat medewerkers kunnen inloggen via 'naam en wachtwoord'.

 

Release 18 november 2022

 • Prijs aanpassen mogelijk tijdens het invoeren van onkosten
 • Onderscheid tussen actieve/inactieve medewerkers bij het Overzicht Vakantie
 • Kolom 'projectstatus' toegevoegd aan planningsschermen
 • Kolom 'Kostenplaats project' toegevoegd aan productiescherm
 • Kolom 'Code facturatieafspraak' toegevoegd aan productiescherm
 • Eigen velden worden meegekopieerd naar nieuwe bedrijven

 

Release 21 oktober 2022

 • Productie toevoegen aan een bestaande factuur
 • Reden afwijzing zichtbaar bij overzichtsscherm facturen
 • oAuth instellingen verplaatst naar een nieuw tabblad

 

Release 23 september 2022

 • Defaultwaardes voor handmatige voorschotten​
 • Wachtwoord wijzigen
 • Rechten voor 'Rapporten' en 'Verwerkingsopdrachten'
 • E-mailadres verplicht wanneer de verzendwijze facturen 'Mail' is.
 • Facturen opvragen vanaf het project

 

Release 12 augustus 2022

 • Productiviteit wel of niet tonen
 • De starttijd van planningen wordt getoond in de pop-up
 • Medewerkers, klanten en artikelen automatisch toevoegen aan nieuwe bedrijven
 • De kolom 'Correcties' is toegevoegd op een aantal pagina's

 

Release 15 juli 2022

 • De facturatie-methode is zichtbaar bij de budgetten
 • Het werkrooster is zichtbaar bij het invoeren van uren
 • Toon debiteurennotities bij het factuurvoorstel
 • De kostenplaats van klant en van het project zijn als kolom toe te voegen aan het overzichtsscherm facturen
 • Laat bij auto-complete alleen de actieve objecten zien

 

Release 10 juni 2022

 • Verbeterde importprocessen
 • Planningsrechten doorgevoerd bij pop-up​
 • Applicatiemeldingen kunnen worden gesloten
 • ​Filteren op 'huidig bedrijf'
 • Instellingen voor budgetindicator
 • Vanuit de projectplanning de capaciteitsplanning openen

 

Release 13 mei 2022

 • Meerdere facturatieafspraken tegelijk bewerken
 • Waarschuwing wanneer de oAuth gebruiker verloopt
 • Uitgebreide pop up met productiviteit en verlof
 • Dagplanning voorvullen bij het invoeren van uren

 

Release 8 april 2022

 • Aangepaste rechten voor taken en planningen
 • Knippen en plakken van budgetregels
 • Werking van budgetindicator instellen
 • Het aantal gebruikers aanpassen is makkelijker gemaakt
 • Aanpassen van label klant/project bij invoeren uren
 • Wijzigen van een project van een productieregel

 

Release 11 maart 2022

 • Taak bewerken vanuit popup bij invoeren uren
 • Taak aanmaken zonder medewerker

 

Release 11 februari 2022

 • Voorkomen dat de instellingen voor 2-factor authenticatie worden aangepast,
 • nieuw veld 'Notities' bij een relatie,
 • nieuwe 'tijd voor tijd' instellingen bij de medewerker.

 

Release 17 december 2021

 1. Recht om alleen productie van de afdeling te zien
 2. Werken met taken bij uren invoeren
 3. Uren invoeren buiten de start- en einddatum van de budgetregel
 4. Wijzigingen in de API

 

Release 19 november 2021

 1. Projecten, taken en planningen kopieren
 2. Inzicht voortgang taak tijdens uren schrijven
 3. Voorvullen medewerker bij resource planning
 4. BTW code in bulk aanpassen
 5. Voorvullen werkrooster
 6. Extra variabele bij termijnbedragen
 7. Extra variabelen bij e-mail template

 

Release 22 oktober 2021

 • Nieuw! Taken!
 • Werken met taken,
 • Details van een taak
 • Details van een taak tonen bij het plannen
 • Details van een taak tonen bij het invoeren van uren
 • Crystal reports uitgefaseerd

 

Release 24 september 2021

 1. Productie pop up: geen datum limieten
 2. Teams: tonen aan welke facturatie-afspraken de teams zijn gekoppeld
 3. Productiviteit in te stellen op artikelgroep
 4. Uren invoeren: geselecteerde week beter zichtbaar
 5. Budget: toon totaaltellingen
 6. Planning: verbeterde werking van planningssuggesties
 7. Planning: kolomnaam aangepast

 

Release 10 september 2021

 • Grotere pop ups
 • Verbeterde invoer voor onkosten
 • Teams zichtbaar bij overzichtsscherm facturatie-afspraken
 • Teams te gebruiken bij import/export van facturatie-afspraken

 

Release 13 augustus 2021

 • Planning: uren schrijven op planningen
 • Planning: planning filteren op status van de budgetregel
 • Facturatievoortgang: verbergen van regels zonder financiële informatie
 • Facturatievoortgang: budgetten totaliseren per debiteur
 • Uren invoeren: nieuwe pop up
 • Productie: verplicht datum-filter

 

Release 2 juli 2021

 • Projectplanning: groeperen op project
 • Projectplanning: Inzicht in beschikbaarheid
 • Projectplanning: zelf het label van de header samenstellen
 • Projectplanning: meer budgetregels zien
 • Projectplanning: slimme filters
 • Facturatie-afspraken: meer werken met teams
 • Facturatie-voortgang: klant van het project tonen in het label
 • Facturatie: onthouden instellingen voorschotregels

 

Release 4 juni 2021

 • Projectplanning: extra filtermogelijkheden
 • Planning: beter tonen van 0-waardes
 • Termijnbedragen: Extra variabele voor het genereren van omschrijvingen
 • Automatisch sluiten van budgetregels
 • Verbergen van menu-opties
 • Extra kolom bij facturatie-voortgang

 

Release 7 mei 2021

 • Eerste versie projectplanning
 • Productiviteit instelbaar bij artikel
 • Productiviteit te zien in de weekstaat

 

Release 9 april 2021

 • Single Sign on: integratie met Azure Active directory
 • Capaciteitsplanning: kolombreedte in te stellen
 • Capaciteitsplanning: informatiedriehoekje
 • Extra kolommen bij facturatie-voortgang

 

Release 12 maart 2021

 • Systeeminstelling 'budget verplicht'
 • Jaartallen zowel met twee als vier cijfers in te geven
 • Menu-optie voor het kopieren van projecten
 • Vanuit een project de productie zien

 

Release 12 februari 2021

 • Menu-optie 'voorschot' bij handmatige factuurregel
 • Verrekenen van uren die voor het eerste voorschot zijn gemaakt
 • Uploaden Crystal Reports lay-outs niet meer mogelijk
 • Defaultwaarde 'uren goedkeuren'
 • Importeren budgetbedrag
 • Verplaatsen pop-up

 

Release 15 januari 2021

 • Factuur lay-out op inactief zetten
 • Exporteren van vakantie-overzicht
 • Capaciteitsplanning - weekplanning wordt beter verdeeld over de dagen

 

Release 18 december 2020

 • Corrigeren factuurregel vanwege foutieve invoer
 • Meer ruimte voor omschrijvingen groeperingen op factuur
 • Controles op gevalideerde afzender van facturen
 • Eenvoudiger aanpassen datumvelden

 

Release 20 november 2020

 • Geïndexeerd bedrag zichtbaar bij facturatie-afspraken
 • Kolom ’mutaties’ toegevoegd bij facturatie-voortgang
 • Omschrijving wordt bewaard bij ‘Favorieten’
 • Eenvoudiger vastleggen mutatiereden
 • Rapporten in tegels opslaan
 • Kleurgebruik capaciteitsplanning
 • Eenvoudiger planningsregels aanpassen

 

Release 23 oktober 2020

 • Planningen uit andere bedrijven bewerken
 • Begintijd ingeven bij een dagplanning
 • Factuurdatum instelbaar
 • Kostprijzen verbergen
 • Direct verrekening klaarzetten

 

Release 25 september 2020

 • Planning doorschuiven
 • Kleurindicator 'Te factureren' vs 'Gefactureerd'
 • Klant zichtbaar bij facturatie voortgang
 • Log bij productieregels
 • Defaultwaarde voor startdatum budgetregel
 • Verwijderen factuur hernoemd naar terugdraaien factuur

 

Release 28 augustus 2020

 • Capaciteitsplanning - planning per dag zichtbaar
 • Capaciteitsplanning - 0,00 waarden worden lichtgrijs getoond
 • Uren invoeren - dagplanning wordt automatisch gevuld
 • Budgetten - Importeren van budgetten voor meerdere projecten
 • Uren invoeren - Alle velden worden bewaard bij het aanmaken van 'favorieten'
 • Algemeen - Meer vrije velden beschikbaar
 • Facturatie - 'Specificatie Ja/Nee' per factuur instelbaar
 • Uren invoeren - Wel of niet de laatst ingevoerde waarden gebruiken

 

Release 31 juli 2020

o.a.:

 • Capaciteitsplanning - Terugkerende planning
 • Capaciteitsplanning - Splitsen van een groepsplanning
 • Capaciteitsplanning - Planning kopiëren/plakken
 • Facturatie - Kolommen 'resterend budget' toegevoegd bij facturatie voortgang
 • Rollen - Stel zelf de volgorde van de tegels in

 

Release 3 juli 2020

 • Nieuw planningstype: 'planning vanaf'
 • Uitgebreid kleurgebruik bij capaciteitsplanning
 • Verbeterde zoekfilters
 • Extra kolommen bij facturatie-voortgang
 • Ureninvoer via Silverlight-versie blokkeren

 

Blijf op de hoogte

Volg QicsMilestones

Niet overtuigd of niet het juiste moment? Wij publiceren regelmatig inspirerende blogs over efficiënter plannen, uren registreren en factureren. Laat je e-mailadres achter en je krijgt twee keer per maand een mailtje van ons!

Bezoekers vonden ons via

Branche-keuze

Momenteel ziet u content voor de branche
Accountancy